Aloite avohakkuiden kieltämisestä

Viisi luonnonsuojelujärjestöä on yhdessä tehnyt aloitteen avohakkuiden kieltämisestä valtion omistamissa metsissä. Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään 50 000 ihmistä, eduskunta käsittelee sen. Nimiä on jo 18 000 viikon jälkeen!

Avohakkuu tarkoittaa, että metsäalueelta kaadetaan kaikki tai lähes kaikki puut kerralla. Avohakkuita yritetään kieltää, koska ne ovat johtaneet ennen tavallisten lintujen uhanalaistumiseen, kasvillisuuden yksipuolistumiseen ja koska niillä on kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja vesistöihin. Avohakkuiden sijaan puita olisi tarkoitus käyttää siten, että vain osa puista kaadettaisiin kerralla. Näin paikalla olisi jatkuvasti metsä, jossa olisi eri ikäisiä puita.* Näin etupäässä toimittiin ennen sotia, sittemmin siirryttiin avohakkuisiin.**

Tällä hetkellä avohakkuita tehdään, koska se on tuottoisin tapa käyttää metsää, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Työmäärään nähden saadaan paljon puuta nopeasti. Puusta riippuvaiselle teollisuudelle tämä on tärkeää.*** Jos avohakkuut kielletään valtion metsissä, puun hinta teollisuudelle siis todennäköisesti nousee.

Aloite koskee vain valtion metsiä, eli meidän kaikkien yhteisiä. Jos avohakkuut kielletään siellä, se on hieno paikka nähdä, minkälaisia vaikutuksia uudella metsänhoitotavalla on ja minkälaista osaamista alan ammattilaisille siitä kertyy. On esimerkiksi sanottu, että metsä, jossa on eri-ikäisiä puita samaan aikaan, olisi vähemmän altis myrskyjen ja yllättävien sääilmiöiden aiheuttamille tuhoille***. Näitä ilmastonmuutos tuo mukanaan aiempaa enemmän. Jonkun aikaa kuitenkin kestää, ennen kuin nykyisiin istutusmetsiin saadaan keskenään eri-ikäisiä puita. Ihan nopeasti ei johtopäätöksiä saa – metsä kasvaa sen verran hitaasti.

Aloitteen voi allekirjoittaa täällä.

'* Kampanjan oma sivusto
** Ylen uutiset
*** Maaseudun tulevaisuus
**** Luonto-Liitto